Min forskning m.m.

Den 14 oktober 2016 lade jag fram min avhandling Somali-Swedish Girls - The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces vid Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet. Något år senare promoverades det årets doktorer vid en stor baluns i Stockholms Stadshus.

Min avhandling är en sammanläggningsavhandling och består av tre peer-reviewade artiklar och en sammanfattande så kallad kappa. Klicka på länken www.diva-portal.org/smash/get/diva2:955203/FULLTEXT01.pdf för att ladda ner kappan. I den finns referenser till artiklarna som ingår i avhandlingen, dessa kan du hitta i fulltext i Diva, ett digitalt arkiv för vetenskapliga publikationer. Sök på mitt namn på siten www.diva-portal.org, så kommer du att hitta den. Eller kontakta mig på min mejladress gunnel.mohme@gmail.com, så kan jag e-posta en pdf-fil.

Hur kommer då en stumpa från Sumpan på att hon ska doktorera? Vad behöver man för att göra det mer än ett bra sittfläsk, någorlunda vassa armbågar och en stöttande och förstående sambo som tar emot när universitetsvärlden blir så där tuff och oresonlig.

Att jag skulle doktorera ingick inte i någon masterplan. I själva verket har jag aldrig haft någon masterplan. Det har fått bli som det blev rakt igenom livet, det ena har fått ge det andra, så har det varit hela tiden.

Så vad som fick mig att börja forska vet jag faktiskt inte. Möjligen en längtan efter att lära och att förstå. Och den längtan har alltid funnits där. Och så en nyfikenhet förstås. En nyfikenhet som även den alltid funnits där. Kanske, eller till och med troligtvis, handlade det en del om det där med den duktiga flickan, hon med femmor i alla ämnen (eller i alla fall nästan) som ville bevisa att hon kunde.

Ämnet var inget jag hittade, utan det hittade nog snarare mig. Eller blev en naturlig summering av allt annat jag gjort och tänkt och varit nyfiken på i mitt yrkesliv och privat. Så självklart för mig och jag tror inte att de som känner mig var särskilt förvånade - varken över ämnesvalet eller tilltaget att doktorera.